Вид мечети Хазрета в г.Туркестан, 1879 г.

1879

COMMENTS